Loading...

Gói dịch vụ “ Express” ( 1 – 5 ngày làm việc)

0₫

Mô tả sản phẩm

  • 1 ngày làm việc (0 - 1.500 từ)
  • 3 ngày làm việc (1.501 - 6.000 từ)
  • 4 ngày làm việc (6,001 - 12.000 từ)


  • Dịch vụ được hoàn thành trong vòng 24, 72 hoặc 96 giờ làm việc ( tùy thuộc vào độ dài bài viết)
  • Bài viết được chỉnh sửa bởi biên tập viên theo chuẩn ngôn ngữ khoa học của các tạp chí/nhà xuất bản quốc tế (ISI, Scopus, ABDC, v.v.)
  • Đội ngũ biên tập viên kinh nghiệm là Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu sinh được lựa chọn theo lĩnh vực nghiên cứu của bạn
  • Bảo hành về chất lượng: Chỉnh sửa bài viết để có thể đăng bài hội thảo/tạp chí khoa học quốc tế hoặc hoàn trả tiền nếu bài viết của bạn bị từ chối vì các lỗi ngôn ngữ phổ biến.

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ blackswanrsa@gmail.com

Bình luận