Loading...

Gói dịch vụ “ Express” ( 1 – 5 ngày làm việc)

0₫

Mô tả sản phẩm

*1 ngày làm việc (0 - 1.500 từ)

**3 ngày làm việc (1.501 - 6.000 từ)

***4 ngày làm việc (6,001 - 12.000 từ)

  • Dịch vụ được hoàn thành trong vòng 24, 72 hoặc 96 giờ làm việc ( tùy thuộc vào độ dài bài viết)
  • Bài viết được chỉnh sửa bởi biên tập viên theo chuẩn ngôn ngữ khoa học của các tạp chí/nhà xuất bản quốc tế (ISI, Scopus, ABDC...)
  • Đội ngũ biên tập viên kinh nghiệm là Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu sinh được lựa chọn theo lĩnh vực nghiên cứu của bạn
  • Bảo hành về chất lượng: Chỉnh sửa bài viết để có thể đăng bài hội thảo/tạp chí khoa học quốc tế hoặc hoàn trả tiền nếu bài viết của bạn bị từ chối vì các lỗi ngôn ngữ phổ biến.

️🏆 Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ/ 1000 từ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ blackswanrsa@gmail.com

Bình luận